အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

Enhancing resilience and wellbeing of Myanmar’s Older People through community-led mental health and psychosocial support

၂၀၂၄ ခုနှစ် မေလ ၃၁ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-An older woman stands proudly in her community, embodying the resilience and grace that inspire all generations around her.
ဓာတ်ပုံ - © UNFPA Myanmar

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNFPA
United Nations Population Fund

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ