အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

Healing Through Resilience: A Journey of Transformation and Hope through Mental Health and Psychosocial Support

၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်။
UNFPA Photo
ခေါင်းစဉ်-Young people participate in mental health and psychosocial support session provided by UNFPA partner organization in Shan State.
ဓာတ်ပုံ - © UNFPA Myanmar

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNFPA
United Nations Population Fund

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ