အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

UNFPA delivers support to ensure rights and dignity of women and girls with disabilities amidst conflicts in Myanmar

၂၀၂၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၀၃ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-Women and girls with disabilities often face disproportionately high rates of gender-based violence, sexual abuse, discrimination, and exploitation. They are often denied sexual and reproductive health services.
ဓာတ်ပုံ - © UNFPA Myanmar

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNFPA
United Nations Population Fund

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ