အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

Innovation training helps dreams come true for minority ethnic women in Myanmar

၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-Daw Htu Tawng (right) and Daw Ja Nan, standing in front of their popular restaurant, "Ma Join Lusha Seng".
ဓာတ်ပုံ - © Illustration: UN Women/Poompat Watanasirul

စာရေးသူ

Tsitsi Matope

 
 
 

Seng Bu

 
 
 

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ