မိန့်ခွန်း

Remarks by Noeleen Heyzer, Special Envoy of the Secretary-General on Myanmar at the General Assembly

၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လ ၁၆ ရက်။

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN
United Nations