မိန့်ခွန်း

Speech delivered by Mr. Knut Ostby, UN Resident and Humanitarian Coordinator a.i., on the occasion of the International Day for Persons with Disabilities

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၀၃ ရက်။

မိန့်ခွန်းပြောသူ

Knut Ostby

Knut Ostby

Resident & Humanitarian Coordinator a.i.
 
 

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations