အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

Strengthening support and inclusion for persons with disabilities amid humanitarian crisis in Myanmar

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-With support from UNFPA through local disability organization, Sabai has got vocational and business skill trainings and later she manages to open an online food shop.
ဓာတ်ပုံ - © UNFPA Myanmar/TheinZawWin

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNFPA
United Nations Population Fund

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ