အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

UNODC supporting community-based treatment for people who use drugs in Kachin IDP camps and surrounding communities

၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁၁ ရက်။
UNODC Photo
ခေါင်းစဉ်-UNODC field staff and volunteers from IDP camps are screening the risky behavior of drug use among people who use drugs in IDP Camps from Myiktyina, Kachin State, Myanmar.
ဓာတ်ပုံ - © UNODC

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ