မိန့်ခွန်း

Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar Oral Update to the Human Rights Council

၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်။

မိန့်ခွန်းပြောသူ

Lee

Ms. Yanghee Lee

Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar
 
 
 

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

OHCHR
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights