မိန့်ခွန်း

Statement to the Human Rights Council by Mr. Nicholas Koumjian, Head of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar

၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၀၉ ရက်။

မိန့်ခွန်းပြောသူ

Mr. Nicholas Koumjian

Mr. Nicholas Koumjian

Head of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar
 
 
 

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

OHCHR
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights