အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

The ILO in Action: Boosting family finances to tackle child labour

၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်။
ဓာတ်ပုံ - © ILO Myanmar

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

ILO
International Labour Organization

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ