မိန့်ခွန်း

The Secretary-General Address at Columbia University: "The State of the Planet"

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၀၂ ရက်။

မိန့်ခွန်းပြောသူ

Guterres

Antonio Guterres

UN Secretary-General
 
 
 

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN
United Nations