သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

ကုလသမဂ္ဂ မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ TEST KITS အရည်အတွက် (၅၀,၀၀၀) ထပ်မံ ပို့ဆောင်ရန်ရှိ

၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်။

  • မြန်မာနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းသည်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏COVID-19ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်များတွင် လိုအပ်ချက်အဆင့်ဆင့်ကို အရှိန်အဟုန်ကောင်းစွာဖြင့် အထောက်အပံ့ပေးလျက်ရှိပါသည်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါသည် ယခုအခါတွင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၀ကျော် တွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး၊ ကမ္ဘာတစ်ခွင်မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့လည်း ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါသည်။

ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းသည် ဗဟိုအဆင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန နှင့်တကွ အခြားသော အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများနှင့် နီးကပ်စွာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး၍ personal protective equipment နှင့် အထူးတီထွင်ထားသော ဆေးပစ္စည်း ကိရိယာများ ဝယ်ယူပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး အဆောက်အအုံများ၏ အင်အားများအား တိုးချဲ့ပေးခြင်း အစရှိသော ရောဂါပြန့်နှံ့မှု ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးများနှင့်စပ်လျဥ်း၍ အထောက်အပံ့ပေးရန်လိုအပ်မည့် ကဏ္ဍ များကို ဖော်ဆောင်ပေးလျက် ရှိပါသည်။

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း (WHO) မှ နိုင်ငံများအားလုံးအား COVID-19 ရောဂါ စစ်ဆေးခြင်းများ အလျင်မြန်ဆုံး တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ပေးရန် တိုက်တွန်းထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂ ရုံးသည် လက်ရှိတွင်COVID-19စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန်အတွက်အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓါတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနအတွက် testing kits စုစုပေါင်း အရေအတွက် (၅၀,၀၀၀) ခုကို ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဥ်အား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဤစုစုပေါင်း အရေအတွက်သည် UNOPS, UNICEF, WFP နှင့် UNHCR တို့၏ အတူတကွ အထောက်အပံ့ပေးမှု အားထင်ဟပ်ပြီး ယခင် WHO နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓါတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာ testing kits အ‌ရေအတွက် (၃,၀၀၀) ပေါ်တွင် ထပ်တိုးမှာယူပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

“ကုလသမဂ္ဂ အနေဖြင့်အစိုးရ၏ရောဂါစစ်ဆေးရေးတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများအား ဆက်လက်၍ အထောက်အပံ့ပေးရန် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂ ၏ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်/လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံ Ola Almgren မှာ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ Mr. Almgren မှ “ရောဂါစစ်ဆေးခြင်းသည် အစိုးရ၏ COVID-19 ဖြစ်စဥ်များအား အရှိန်အဟုန်တိုးမြှင့် ဖော်ထုတ်နိုင်စေရန် ပဓါနကျပြီး ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှု ထိန်းချုပ်ရာတွင်လည်း အကူအညီပေးပါသည်”။ ဆက်လက်၍ Mr. Almgren မှ “ကုလသမဂ္ဂ အနေဖြင့် test kits ထပ်လောင်း ဝယ်ယူပေးရန် နှင့် ရောဂါစစ်ဆေးရေးအတွက် လိုအပ်သော အစီအစဥ်  ရေးဆွဲခြင်း၊ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စစ်ဆေးမှုများအား စိစစ်ခြင်းများ နှင့်ပတ်သက်၍ အထောက်အပံ့ပေးရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း” ပြောကြားပါသည်။

“ကုလသမဂ္ဂ အနေဖြင့် အစိုးရ၏ ဤ COVID-19 ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုအား ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးစားအားထုတ် ဆောင်ရွက်မှုများအားအထောက်အပံ့ပေးရန်သော်လည်းကောင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းစဥ်များအားလည်း မိတ်ဖက် အနေဖြင့် မလျော့သော အားထုတ်မှုဖြင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် အပြည့်အဝ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ပေးလျက်ရှိသည်” ဟု Mr. Almgren မှပြောကြားရင်း COVID-19 ကာကွယ်ရေး နှင့် တုန့်ပြန်မှုအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအဝှမ်းတွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းများအား အစိုးရနှင့်အတူ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ရန် ကုလသမဂ္ဂ ၏ အဆင်သင့်ရှိမှုကို ပါဖော်ပြသွားပါသည်။

ထို့နောက် Mr. Almgren မှ “ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော အလွန်ခက်ခဲသော အတွေ့အကြုံများမှ တစ်ဆင့် အချိန်အခါသင့်သော၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားသော အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်မှုများသည် COVID-19 ပြန့်ပွားမှုအား ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် လွန်စွာမျှ အရေးကြီးမှုကို ဖော်ပြနေကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့သော စိန်ခေါ်မှုများသော ကာလများတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးနှင့်တကွ ကဏ္ဍများအားလုံးတွင် တစ်လုံးတစ်စည်းတည်း တည်ရှိနေကြောင်း” ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

Public Information and Advocacy Officer

Valijon Ranoev

OCHA
Public Information and Advocacy Officer

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN
ကုလသမဂ္ဂ

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ