မိန့်ခွန်း

ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး Volker Türk ၏ ထုတ်ပြန်ချက်

၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၈ ရက်။

မိန့်ခွန်းပြောသူ

generic profile

Volker Türk

OHCHR
UN High Commissioner for Human Rights
 
 
 

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

OHCHR
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး