အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

ဘဝတစ်ခုအစပြုခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်

၂၀၂၄ ခုနှစ် မေလ ၀၇ ရက်။
ဓာတ်ပုံ - © UNICEF Myanmar/2024/Maung Nyan

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNICEF
ယူနီဆက်

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ