အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

စွန့်ပစ်ခံ အိပ်မက်များ

၂၀၂၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၀၅ ရက်။
ဓာတ်ပုံ - © UNICEF Myanmar/2024/Minzayar Oo

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNICEF
ယူနီဆက်

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ