အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

ပဋိပက္ခများအတွင်း နေရပ်စွန့်ခွာနေထိုင်ကြရသည့် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များ အခက်အခဲကြား ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်နိုင်မှုနှင့် သူတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် မျှော်လင့်ချက်အတွက် ပံ့ပိုးကူညီ

၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၀၃ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား UNFPA မှ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် တစ်ကိုယ်ရေကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်းထုပ်နှင့်အတူ တွေ့ရစဉ်

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNFPA
လိင်မှုနှင့် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ