အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် UNDP က စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည့် အခမဲ့ သင်ကြားရေး ပလက်ဖောင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၀၃ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-UNDP ၏ အသေးစား၊အငယ်စားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (MSME) များအတွက် သင်ကြားရေး ပလက်ဖောင်းအသစ် အဖွင့်စာမျက်နှာအား တွေ့ရစဉ်။

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNDP
ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ