အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

ယူနီဆက်နှင့်မိတ်ဖက်အဖွဲ့များက ကလေးများနှင့်လူငယ်များအတွက်စိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများတိုးချဲ့ပံ့ပိုး

၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၀၉ ရက်။
UNICEF Photo

စာရေးသူ

generic profile

Ruth Ayisi

 
 
 

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNICEF
ယူနီဆက်

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ