အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ နေထိုင်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏ရပ်ရွာလူထုများအား လိုအပ်သော လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အကူအညီများကို IOM မှ ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိ

၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၀၁ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-Returning migrants at an applied household electrical wiring training near Mrauk U, Rakhine State.
ဓာတ်ပုံ - © IOM 2021

စာရေးသူ

IOM Myanmar

 
 
 

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

IOM
ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ