ဓာတ်ပုံ

ဟိုလိုကော့စ်တွင် သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူများ၏ အောက်မေ့ဖွယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အထိမ်းအမှတ်နေ့ "SHOAH"

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်။