ဗွီဒီယို

၂၀၂၄ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသစ်တောများနေ့၊ သစ်တောနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု - ပိုကောင်းသောကမ္ဘာအတွက်ဖြေရှင်းချက်အသစ်

၂၀၂၄ ခုနှစ် မတ်လ ၂၁ ရက်။