ဗွီဒီယို

လူ့အခွင့်အရေးနေ့အတွက် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ သတင်းစကား

၂၀၂၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်။