ဗွီဒီယို

အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်နေ့အတွက် သတင်းစကား

၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၀၅ ရက်။