ဗွီဒီယို

အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အတွက် ဗွီဒီယိုသတင်းစကား

၂၀၂၃ ခုနှစ် မေလ ၀၃ ရက်။