ဗွီဒီယို

ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ ဗွီဒီယိုသတင်းစကား

၂၀၂၃ ခုနှစ် မေလ ၀၃ ရက်။