ဓာတ်ပုံ

၂၀၁၉ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂနေ့ နိုင်ငံတော်အခမ်းအနား၊ နေပြည်တော်

၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်။