ဗွီဒီယို

အန်တိုနီယို ဂူတာရက်စ် (အတွင်းရေးမှူးချုပ်)၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အတွက် အမှာစကား

၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လ ၀၈ ရက်။