ဗွီဒီယို

အန်တိုနီယို ဂူတာရက်စ် (အတွင်းရေးမှူးချုပ်)၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် နှစ်သစ်သတင်းစကား

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်။