အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူထုအသိုက်အဝန်းများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေး ဝန်ထမ်းများ ပိုမိုအားထုတ်ကြိုးပမ်း

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၉ ရက်။
ခေါင်းစဉ်-The military takeover has personally affected the aid workers and their families too.

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UN
ကုလသမဂ္ဂ

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ