အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆုံးရှုံးမှုများ ကြုံတွေ့ရသဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာနှင့် အာဟာရဖွံ့ဖြိုးမှု အကျပ်အတည်း ဖြစ်ရန် နီးကပ်လာနေပြီဖြစ်သည့် ရန်ကုန်မြို့ပြဝန်းကျင်

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၉ ရက်။
UNOPS LIFT

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNOPS
ကုလသမဂ္ဂ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာရုံး

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ