မီဒီယာဆက်သွယ်ရန်

generic profile

ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (မြန်မာ)

 
generic profile

ကုလသမဂ္ဂ ပြန်ကြားရေးဌာန (ရန်ကုန်)

 
generic profile

ကုလသမဂ္ဂစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာရုံး (မြန်မာ)

 
generic profile

ကြည်ချစ်ကို

UNAIDS
ပရိုဂရမ်အရာရှိ
 
generic profile

စောဝေမိုး

UNICEF
ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေး အရာရှိ
 
Htet Oo Linn

ထက်ဦးလင်း

WFP
ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးအရာရှိ
 
generic profile

ဒေးဗစ် ဗေးလ်ချက်ဇ်

IOM
ဆက်သွယ်ပြန်ကြားရေး နှင့် အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ အရာရှိ
 
Naw Khine Thazin

နော်ခိုင်သဇင်

UN Habitat
ပြန်ကြားရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဂျီအိုင်အက်စ် အရာရှိ
 
generic profile

မြန်မာ သတင်း အချက်အလက် စီမံ ခန့်ခွဲမှုယူနစ် (MIMU)

 
generic profile

သင်းသင်းနိုင်

UNCDF
သတင်းပြန်ကြားရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး တွဲဖက်အရာရှိ
 
generic profile

အန်း ဘွိုင်း

ILO
ပရိုဂရမ် မန်နေဂျာ
 
generic profile

အာနိုးမာ‌ဆေး

World Bank
အကြီးတန်း ပြင်ပဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပြန်ကြားရေး အရာရှိ
 
Ohnmar Myint

ဥမ္မာမြင့်

WHO
သတင်းပြန်ကြားရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံ