မိန့်ခွန်း

United Nations Secretary-General António Guterres' message on World Refugee Day 2017

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၁ ရက်။

မိန့်ခွန်းပြောသူ

Guterres

Antonio Guterres

UN Secretary-General
 
 
 

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
UNIC
United Nations Information Centre