အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

LGBTQI+ inclusion initiatives piloted under a new project by UNOPS in Myanmar give hope for delivering accessible and sensitive healthcare across the country

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်။
UNOPS Story
ခေါင်းစဉ်-Common element treatment approach (CETA) counselling provided to a self-identified LGBTQI+ person at Lan Pya Kyal, with the support of the UNOPS-managed Access to Health Fund.
ဓာတ်ပုံ - © Population Services International

စာရေးသူ

Michael McGrath

Gender Equality Specialist (LGBTQI+)
 
 
 

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNOPS
United Nations Office for Project Services

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ