အဖြစ်အပျက်/ဘဝဇာတ်‌ကြောင်း

အင်တာဗျူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများပါဝင်သောCOVID-19 ကော်မတီများကို ဝံလက်ဖောင်ဒေးရှင်းက ဖွဲ့စည်း

၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်။
UNOPS Story
ခေါင်းစဉ်-Wan Lark foundation COVID-19 awareness training.

ဤလုပ်ငန်းတွင်အဓိကပါဝင်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂရုံးများ

UNOPS
ကုလသမဂ္ဂ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာရုံး

လုပ်ငန်းရပ်များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးနေသော ပန်းတိုင်များ